Formularz rejestracyjny

Zapraszamy do rejestracji na III. spotkanie w ramach projektu Wzorowe Przedszkole na
Wileńszczyźnie, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2019 r.
Na ostatnim spotkaniu tegorocznej edycji Programu, Uczestnicy zostaną wtajemniczeni w
Krainę Animacji oraz Krainę Muzyki (III. sezon). Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy
warsztatowe, dzięki czemu każda osoba będzie mogła zdobyć wiedzę z każdej tematyki.
Kraina Animacji to kompletnie praktyczne szkolenie dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego, studentów kierunków pedagogicznych, obejmujące
szeroko rozumiane:
– zabawy integracyjne, dostosowane do grup wiekowych,
– gry i zabawy animacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych,
– tańce animacyjne.
Z kolei, Kraina Muzyki – to autorski program Karoliny Szczerbakowskiej-Biniszewskiej,
stanowiący próbę rozbudzenia zainteresowań muzycznych wśród dzieci już na etapie
przedszkolnym, czego efektem ma być ich umuzykalnienie, a w dalszym toku – poprawa ich
rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Autorka proponuje liczne aktywności
– m. in. interakcje słowne z dziećmi, zabawy ruchowe, zabawy z obrazkami, prezentacje
instrumentów, słuchanie muzyki. Dzięki takiemu zróżnicowaniu możliwe jest nie tylko
dłuższe skupienie uwagi dziecka, ale także rozwój dodatkowych – pozamuzycznych –
umiejętności: dziecko ćwiczy aparat mowy, rozwija umiejętności matematyczne, językowe i
plastyczne, a także udoskonala swoją kondycję fizyczną.
Po odbytym szkoleniu każdy Uczestnik otrzyma:

 certyfikat ukończenia szkolenia,
 kilkadziesiąt (!) scenariuszy programu,
 9 GB materiałów (koniecznie weź ze sobą pojemnego pendrive’a),
 logo Programu,
 dokumenty potrzebne do wprowadzenia Krainy Muzyki u siebie w przedszkolu jako:
projekt, program lub innowację,
 pomoc merytoryczną w ramach współpracy również po szkoleniu.

Każde spotkanie wymaga rejestracji. Wziąć udział w szkoleniu będą mogły tylko
zarejestrowane osoby.
UWAGA! Prosimy o uważne wypełnianie formularza i sprawdzenie wpisanych danych przed
wysyłaniem. Zdarza się, że zarejestrowane osoby wskazują błędny adres e-mail, co utrudnia
nawiązanie z nimi kontaktu. W miarę możliwości prosimy o wpisywanie prywatnego adresu
e-mail oraz numeru telefonu, a nie danych kontaktowych przedszkola – chcemy utrzymywać
indywidualny kontakt ze zgłoszoną osobą.
Liczba miejsc jest bardzo ograniczona, dlatego zachęcamy do rejestracji już teraz!
Jeżeli zakwalifikujesz się do udziału w szkoleniu, skontaktuje się z Tobą koordynator
projektu. Otrzymasz komplet informacji nt. miejsca, czasu i harmonogramu spotkania.

REJESTRACJA