Fundacja Wileńszczyzna rusza z projektem „Wzorowe Przedszkole”, który ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wychowawców przedszkoli w oparciu o nowoczesne metody nauczania – oferując pomoc merytoryczną pracownikom polskich placówek oświatowych w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim.

Całość działań dotyczy projektu pt. „Wzorowe Przedszkole na
 Wileńszczyźnie,” wspieranego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i
skierowanego do nauczycieli pracujących w polskich przedszkolach na Litwie.

Współpracując z nauczycielami przedszkoli, umożliwiając im rozwój i wspierając go, pragniemy przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu nauczania dzieci w polskich przedszkolach poza granicami RP. Jesteśmy przekonani, że planowanie działania przyniosą trwałe efekty, zauważalne każdego dnia w życiu dzieci i ich rodzin, serdecznie
 zachęcamy do współpracy!