Polityka prywatności

Fundacja Wileńszczyzna szanuje prawo każdego Uczestnika szkoleń do prywatności. Przykładamy ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych osobowych oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Z tego względu zasady zachowania poufności danych osobowych w Serwisie są udostępniane wszystkim zainteresowanym Użytkownikom.

W toku wypełniania Formularza Rejestracyjnego, w celu zgłoszenia się na organizowane szkolenia przez Fundację Wileńszczyzna, za każdym razem konieczne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwa placówki, w której Państwo pełnią funkcję wychowawcy przedszkola. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli nie zostaną podane wyżej wymienione dane, nie będzie możliwe skorzystanie ze szkoleń.

Dane osobowe Uczestników szkoleń są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, wydania certyfikatu za udział w szkoleniach, do sprawnej komunikacji realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Data urodzenia Uczestnika będzie wykorzystana podczas dzielenia Uczestników na grupy warsztatowe, aby każda z nich składała się z osób o podobnym wieku.

Uczestnik w każdej chwili ma prawo do zmiany swoich danych osobowych i dysponuje możliwością anulowania rejestracji. Uprawnienia te Uczestnik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Zespołowi Fundacji – na sekretariat@wilenszczyzna.org.pl .

Koordynator Projektów zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Uczestnikom wiadomości e-mail, zawierające powiadomienia o pomyślnym (bądź też nie, ze względu na brak miejsc w wybranym terminie) zgłoszeniu się na organizowane szkolenia, zmiany w organizacji szkoleń, przypomnienia o zbliżających się szkoleniach, wszelkie ważne informacje organizacyjne (np. przebieg programu, harmonogram, tematyka szkoleń i inn.) jak również podziękowania za udział w szkoleniach. Wszystko to ma na celu zapewnienie najwyższego standardu organizowanych spotkań.

Niniejsza Polityka Prywatności jest wykorzystywana od momentu jej opublikowania.

Obecna Polityka Prywatności może być zmieniana. O dokonanych zmianach poinformujemy Państwo na stronie internetowej projektu.