Doświadczeni szkoleniowcy

Dostosowany program szkoleń

Certyfikowane szkolenia

Samodoskonalenie

Wzorowe Przedszkole

Fundacja Wileńszczyzna rusza z IV. edycją programu „Wzorowe Przedszkole”, który ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wychowawców przedszkoli w oparciu o nowoczesne metody nauczania – oferując pomoc merytoryczną pracownikom polskich placówek oświatowych w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim.

Całość działań dotyczy projektu pt. „Wzorowe Przedszkole na Wileńszczyźnie” wspieranego przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i skierowanego do nauczycieli pracujących w polskich przedszkolach na Litwie.

Co oferujemy

Przedszkola, które przyłączą się do realizacji programu „Wzorowe Przedszkole” otrzymają pełne wsparcie i pomoc dla rozwoju umiejętności wychowawczych i warsztatu pracy nauczyciela dla swoich pracowników. Wychowawcy uzyskają możliwość wzięcia udziału w specjalnie zorganizowanym cyklu szkoleń metodyczno-praktycznych, skierowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

W tegorocznej edycji spotkań zostanie poruszona tematyka z zakresu:

  • powszechnej edukacji muzycznej i edukacji matematycznej,
  • integracji i animacji czasu wolnego,
  • plastyki i eksperymentu.

Przebieg programu

W trakcie realizacji projektu przewidziane są szkolenia w formie trzech spotkań jednodniowych, które odbędą się jesienią 2019 roku. Planowane terminy i tematy spotkań to:

26.10.2019 – I. spotkanie – „Kraina Muzyki” (sezon I.) i „Kraina Plastyki”

16.11.2019 – II. spotkanie – „Kraina Muzyki” (sezon II.) i „Kraina Małego Ensteina”

30.11.2019 – III. spotkanie – „Kraina Muzyki” (sezon III.) i „Kraina Animacji”

Podczas warsztatów prowadzonych przez specjalistyczny ośrodek z Polski, wychowawcy będą kształtować kluczowe kompetencje oraz otrzymywać wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji zajęć z edukacji przedszkolnej dzieci. W kontekście rozwoju zawodowego istotna będzie także wzajemna wymiana doświadczeń z pracownikami innych placówek oświatowych.

Dla beneficjentów programu Wzorowe Przedszkole udział w spotkaniach będzie bezpłatny!

Rozwój to podstawa

Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej, pogłębienie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod dydaktyczno-wychowawczych, wdrożenie w nowe systemy i formy pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych i rozwojowych, ćwiczenia w zakresie popularnych zabaw ruchowych, muzycznych, paluszkowych, plastycznych, technicznych oraz ogólnorozwojowych, rozwój kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia dzięki spotkaniom ze specjalistami w dziedzinie wychowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, a także pożyteczny kontakt ze środowiskiem nauczycieli przedszkoli w Polsce – to tylko niektóre rezultaty przyłączenia się wychowawców przedszkoli do programu Wzorowe Przedszkole.

Ośrodek szkoleniowy z Polski

Cykl szkoleń poprowadzi zespół szkoleniowców z pasją, realizujących Krainę Muzyki – autorski program Karoliny Szczerbakowskiej-Biniszewskiej, stanowiący próbę rozbudzenia zainteresowań muzycznych wśród dzieci już na etapie przedszkolnym, czego efektem ma być ich umuzykalnienie, a w dalszym toku – poprawa ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Na każdym szkoleniu będą przekazywane treści, wskazówki i propozycje w pracy z najbardziej wymagającymi uwagi dziećmi.

Karolina Szczerbakowska–Biniszewska – autorka Ogólnopolskiego Programu Kraina Muzyki, założycielka firmy szkoleniowej Kraina Muzyki. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, muzyk, rytmik, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej, autorka tekstów i piosenek dla dzieci, współpracuje z wydawnictwem WSiP i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Autorka publikacji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Propagator powszechnej edukacji muzycznej. Pomysłodawca Ogólnopolskich i Regionalnych Koncertów Krainy Muzyki. Nauczyciel z pasją do dzieci i muzyki. Współpracuje z kilkudziesięcioma placówkami w Polsce i Polską Szkołą im. św. Faustyny w Lombard USA Trener mentalny nauczycieli.

Wraz z Panią Karoliną szkolenia poprowadzą doświadczone trenerki, współpracujące z ośrodkiem Kraina Muzyki, w tym:

  1. Pani Ilona Bożejewicz-Gajtkowska – Kraina Plastyki
  2. Ilona Bąk-Kryjom – Kraina Małego Ensteina
  3. Magdalena Bogucka – Kraina Animacji

Postępy na co dzień

Współpracując z nauczycielami przedszkoli, umożliwiając im rozwój i wspierając go, pragniemy przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu nauczania dzieci w polskich przedszkolach poza granicami RP. Jesteśmy przekonani, że planowanie działania przyniosą trwałe efekty, zauważalne każdego dnia w życiu dzieci i ich rodzin, serdecznie zachęcamy do współpracy!

Jesteś zainteresowany udziałem w takich szkoleniach? Wypełnij formularz rejestracji!

Liczba miejsc jest bardzo ograniczona! O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Fundacja Wileńszczyzna

Projekt realizowany przez Fundację Wileńszczyzna.

Projekt współfinansowany

przez Kancelarię Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami zagranicą.