Doświadczeni szkoleniowcy

Dostosowany program szkoleń

Certyfikowane szkolenia

Samodoskonalenie

Fundacja Wileńszczyzna rozpoczyna już trzecią edycję programu Wzorowe Przedszkole.

Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wychowawców przedszkoli w oparciu o nowoczesne metody nauczania – oferując pomoc merytoryczną pracownikom polskich placówek oświatowych na Litwie.

Przedszkola, które przyłączą się do realizacji programu Wzorowe Przedszkole otrzymają pełne wsparcie i pomoc dla rozwoju umiejętności wychowawczych i warsztatu pracy nauczyciela dla swoich pracowników. Wychowawcy uzyskają możliwość wzięcia udziału w specjalnie zorganizowanym cyklu kursów i szkoleń edukacyjnych, skierowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego.

W czasie spotkań zostanie poruszona tematyka rozwoju psychoruchowego dzieci, wspomagania rozwoju oraz jego zaburzeń, diagnozy nauczycielskiej, współpracy z rodzicami, konstruowania programów i prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także szeroko pojętej edukacji artystycznej i zastosowania elementów muzykoterapii etc.

Podczas warsztatów prowadzonych przez specjalistyczne ośrodki z Polski, wychowawcy będą kształtować kluczowe kompetencje oraz otrzymywać wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji zajęć z edukacji przedszkolnej dzieci. W kontekście rozwoju zawodowego istotna będzie także wzajemna wymiana doświadczeń z pracownikami innych placówek oświatowych.

Dla beneficjentów programu Wzorowe Przedszkole udział w spotkaniach będzie bezpłatny.