Doświadczeni szkoleniowcy

Dostosowany program szkoleń

Certyfikowane szkolenia

Samodoskonalenie

Wzorowe Przedszkole

Fundacja Wileńszczyzna rusza z V. edycją programu „Wzorowe Przedszkole”, który ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wychowawców przedszkoli w oparciu o nowoczesne metody nauczania – oferując pomoc merytoryczną pracownikom polskich placówek oświatowych w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim.

Całość działań dotyczy projektu pt. „Wzorowe Przedszkole na Wileńszczyźnie, Wilno 2020” wspieranego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i skierowanego do nauczycieli pracujących w polskich przedszkolach na Litwie.

Co oferujemy

Przedszkola, które przyłączą się do realizacji programu „Wzorowe Przedszkole” otrzymają pełne wsparcie i pomoc dla rozwoju umiejętności wychowawczych i warsztatu pracy nauczyciela dla swoich pracowników. Wychowawcy uzyskają możliwość wzięcia udziału w specjalnie zorganizowanym cyklu szkoleń metodyczno-praktycznych, skierowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

W tegorocznej edycji spotkań zostanie poruszona tematyka z zakresu:

  • sposobów wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych,
  • pracy z dziećmi z problemami psychologicznymi, radzenia z emocjami u dzieci,
  • współpracy z rodzicami, rozmowy z dziećmi na trudne tematy.

Przebieg programu

W trakcie realizacji projektu przewidziane są szkolenia w formie trzech spotkań jednodniowych online, które odbędą się jesienią 2020 roku. Planowane terminy i tematy spotkań to:

14.11.2020 – I. spotkanie 

  1. Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych tematach (choroba, strata, rozwód, rozstanie, itp.) wspierając się bajkami? 
  2. Sposoby wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych  

 

28.11.2020 – II. spotkanie 

  1. Praca z dziećmi z problemami psychologicznymi
  2. Jak radzić sobie z emocjami u dzieci?

05.12.2020 – III. spotkanie 

  1. Kodowanie na przedszkolnym dywanie
  2. Jak dobrze rozpocząć i utrzymać współpracę z rodzicami

Podczas warsztatów prowadzonych przez specjalistyczny ośrodek z Polski, wychowawcy będą kształtować kluczowe kompetencje oraz otrzymywać wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji zajęć z edukacji przedszkolnej dzieci. W kontekście rozwoju zawodowego istotna będzie także wzajemna wymiana doświadczeń z pracownikami innych placówek oświatowych.

Dla beneficjentów programu Wzorowe Przedszkole udział w spotkaniach będzie bezpłatny!

Szkolenia odbędą się na żywo (aplikacja Zoom), każde szkolenie to 2 h zegarowe wykładu + przerwa i czas na odpowiedzi uczestników.

Autorskie materiały.

Dodatkowo uczestnicy mają 7 dni dostępu do nagrania ze szkoleń w dedykowanej grupie na Facebooku.

Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE – Dopasowane szkolenia.

Wartość merytoryczna szkoleń to 100% jakości. 

Rozwój to podstawa

Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej, pogłębienie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod dydaktyczno-wychowawczych, wdrożenie w nowe systemy i formy pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych i rozwojowych, ćwiczenia w zakresie popularnych zabaw ruchowych, muzycznych, paluszkowych, plastycznych, technicznych oraz ogólnorozwojowych, rozwój kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia dzięki spotkaniom ze specjalistami w dziedzinie wychowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, a także pożyteczny kontakt ze środowiskiem nauczycieli przedszkoli w Polsce – to tylko niektóre rezultaty przyłączenia się wychowawców przedszkoli do programu Wzorowe Przedszkole.

Ośrodek szkoleniowy z Polski

Cykl szkoleń poprowadzi zespół szkoleniowców – praktyków pasjonatów z ośrodka szkoleniowego  PUZZLE-Dopasowane Szkolenia – 5 LAT na rynku, ponad 4000 zadowolonych uczestników szkoleń, autorskie programy przygotowywane przez trenerów ośrodka.

Ośrodek szkoleniowy gwarantuje autorskie programy przygotowywane przez wyspecjalizowanych trenerów, stąd pewność, że szkolenia prowadzone są przez praktyków pasjonatów. Wprowadzając najwyższą jakość szkoleń chcemy przyczynić się do rozwoju potencjału uczestników oraz wzbogacić ich o nowe kompetencje, co z pewnością przełoży się na ich większą efektywność i satysfakcję z wykonywanych zadań.

Szkolenia poprowadzą doświadczone trenerki, współpracujące z ośrodkiem PUZZLE-Dopasowane Szkolenia, w tym:

Dr Marta Majorczyk /pedagog, psycholog, psychoterapeuta systemowy, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki/

Mgr Ewa Sawicka /psycholog, coach, trener, terapeuta, szkoleniowiec. W swojej pracy kieruje się ideą Porozumienia bez Przemocy, wykorzystuję metody Coachingowe, elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, techniki oddechowe/

Mgr Zuzanna Forszpaniak /z wykształcenia polonistka, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, terapeuta integracji sensorycznej i szkoleniowiec/

Postępy na co dzień

Współpracując z nauczycielami przedszkoli, umożliwiając im rozwój i wspierając go, pragniemy przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu nauczania dzieci w polskich przedszkolach poza granicami RP. Jesteśmy przekonani, że planowanie działania przyniosą trwałe efekty, zauważalne każdego dnia w życiu dzieci i ich rodzin, serdecznie zachęcamy do współpracy!

Jesteś zainteresowany udziałem w takich szkoleniach? Wypełnij formularz rejestracji!

Liczba miejsc jest bardzo ograniczona! O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany przez Fundację Wileńszczyzna.

Projekt współfinansowany

ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą